Stallregler Löflunda 

 

Hästarna fodras 4 ggr per dag "vintertid"

Kl 06.30 hö 

Kl 08.00-8.30 utsläpp

Kl 12.00 hö i hagen

Kl 18.00 insläpp, kraftfoder o hö

Kl 22.00 hö

 

Planera inte ridning, hovsl etc, på lunchtid då alla får mat samtidigt i hagarna.
Visa hänsyn vid all vistelse i stallet både mot hästarna och dina stallkompisar, spring eller skrik ej.
För trivsel och säkerhet skall stallgången hållas fri från all utrustning.

Grepar och sopborstar hänger på anvisad plats och med piggarna in mot väggen.

Kratsa hovarna i kratshinken. Sopa stallgången om det blir smuts efter dig.

Sopa inte ut smuts på gården eller in i boxarna, utan släng i kratshinken.

Ryktskrapa slås mot golv inte vägg.

Häst får inte stå lös i eller runt stallet, använd kedjorna. Har du en "orolig" häst ska du ha balsnören på grimman att fästa kedjorna i.

Låna ingenting av andra utan att fråga först.

Blöta saker hängs upp på anvisad plats.

När hovslagaren varit i stallet ska sömmar slängas i soptunnan.
I sadelkammaren finns anvisade krokar, sadelhängare samt skåp att förvara saker i.

Sadelkammaren hålls ren och sopor tömmes enligt ök i "er" sadelkammare.

I täckesrummet finns anvisat utrymme och separata regler där ska följas.

Utrustning som inte används skall tas hem.

Gårdsplanen skall hållas ren, bajs och annat skräp plockas bort.

På hela infartsvägen och vägen som leder till ridhuset sparkar vi ner ev bajs i diket så våra grannar fortsättningsvis tycker om våra hästar.

Vid tvätt av häst stängs vattnet av vid schamponering för att spara på vattnet, ransonera också så det finns varmvatten kvar till övriga, hovar och underben tex behöver inte spolas med varmvatten. När det är risk för frost kopplas slangen ifrån och slangen töms efter användning.

Vi vill inte ha hundar på gården pga säkerhetsrisk, katterna ska få spatsera ohotade och vi inte vill få gården som rastplats. Om du behöver ta med hund görs en överenskommelse med stallägaren innan. Röker gör du minst 10m från stallet.

Ridbanan mockas efter användning och hinder plockas bort.

Du får gärna var mycket i stallet men inte efter 22.00 på kvällen eller innan 8 på morgonen, om det inte gäller tävling(meddela på tavlan innan så jag vet!) eller sjuk häst.

Om du vistas i andra stallar, tänk då på smittorisken och byt kläder mellan stallbesöken.

"vemsomhelst" får inte komma och hålla på med hästarna utan överenskommelse med stallägaren. Notera dina hovslagar/veterinär/tränings och tävlingstider på tavlan så jag inte dubbelbokar mig om jag ska hjälpa till eller får möjlighet att planera om en fodring vid krock av tid. Lämna gärna ett färdmeddelande på tavlan om du är ute och rider.

Sadelkammar/täckesrumsdörren hålls alltid stängd för att inte släppa ut värme eller in möss och lås när du åker hem.

Släck när du inte är i stallet och inga hästar är inne.

 

Väl mött

YournameCom © 2007 • Privacy Policy • Terms of Use

www.yourdomain.com